ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥ BLOG ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Η φωτογραφια της ημερας

Εικόνες με ...σημασία!

11.9.09

Πτώση τιμών στις γραμμές ADSL

Η πτωτική τάση των τιμών, στις γραμμές ADSL, συνεχίστηκε και στο α' εξάμηνο του 2009. Η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των χωρών με αρκετά ανταγωνιστικές προσφορές σε τρία πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης: το βασικό (ταχύτητα έως και 2 Mb/s), το μέσο (έως και 8 Mb/s) και το υψηλό (έως και 24 Mb/s).
Συγκεκριμένα, στο βασικό πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά...

4,1%, στο μέσο πακέτο πρόσβασης μειώθηκε κατά 5 % και στο υψηλό πακέτο πρόσβασης κατά 8,1%.
Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κρίνεται το περιβάλλον στο πακέτο υψηλής πρόσβασης, όπου το μέσο επίπεδο τιμών μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ελκυστικό τιμολογιακά από τα πακέτα βασικής και μέσης πρόσβασης. Εκτιμάται μάλιστα ότι σύντομα θα κινηθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα τιμών, καθώς διαπιστώνονται σημαντικές τιμολογιακές αποκλίσεις μεταξύ των παρόχων.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, είτε δημοσιοποιημένα είτε στη διάθεση του Παρατηρητηρίου, κατά το α' εξάμηνο του 2009 στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρωνόταν περίπου το 60% των ενεργών συνδέσεων, ενώ στο υψηλό πακέτο πρόσβασης το 40%, αυξημένο κατά 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.
Οι συνδέσεις Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) αντιστοιχούσαν στο 40,5% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονταν σε 710.126. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προστίθενται 1.524 νέες γραμμές ΑΠΤΒ σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
Οι συνδέσεις ΑΡΥΣ, σε συνδυασμό με τις συνδέσεις ΑΠΤΒ, ορίζουν το σύνολο της αγοράς ευρυζωνικών συνδέσεων τεχνολογίας DSL στην Ελλάδα. Οι συνδέσεις αυτές αποτελούν περίπου το 59,5% της εγχώριας ευρυζωνικής αγοράς. Οι συνδέσεις τύπου ΑΠΤΒ αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό 43,3%, ενώ οι συνδέσεις τύπου ΑΡΥΣ αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό 8,34%. Στο σύνολο των γραμμών ΑΡΥΣ, το 93,6% προέρχεται από πελάτες λιανικής του ΟΤΕ και μόλις το 6,4% από πελάτες χονδρικής.
Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές περιοχές ανέρχεται πλέον στο 55%, από 50% την προηγούμενη περίοδο μέτρησης. Αυτό, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση στις ημιαστικές περιοχές, οδήγησε την ευρυζωνική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο στο 88% του πληθυσμού, σημειώνοντας αύξηση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Επειδή το υπό υλοποίηση έργο ανάπτυξης οπτικών ινών δεν φαίνεται να αφορά άμεσα σε αγροτικές περιοχές, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προτείνει την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών, με στόχο να καλυφθούν οποιεσδήποτε άλλες ελλείψεις διαπιστωθούν σε ευρυζωνικές υποδομές μετά από την ολοκλήρωση των έργων του Γ' ΚΠΣ.
Οι προοπτικές διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα για το β' εξάμηνο του 2009 συνεχίζουν να διαγράφονται θετικές। Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την 14η έκθεση της ΕΕ για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών την 1.1.2009, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23η θέση στα 27 κράτη μέλη σε όρους ευρυζωνικής διείσδυσης. Με βάση την ισχύουσα ευρυζωνική δυναμική στα κράτη μέλη της ΕΕ, που έχουν διείσδυση πλησίον των μεγεθών της χώρας μας, διαφαίνεται η δυνατότητα της Ελλάδας να βελτιώσει τη θέση της στην σχετική κατάταξη της ΕΕ τουλάχιστον κατά μια έως και τρεις θέσεις στους ερχόμενους 12 μήνες, έναντι των άλλων χωρών - μελών.
[Πηγή]