ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥ BLOG ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Η φωτογραφια της ημερας

Εικόνες με ...σημασία!

2.11.10

Πώς θα "φακελωθούν" οι δημόσιοι υπάλληλοι !


Στοιχεία που άπτονται της προσωπικής και οικονομικής ζωής των δημοσίων υπαλλήλων π.χ. όπως απόκτηση παιδιών εκτός γάμου, διαζύγια, τρόπος κατοχής ακινήτου (από δάνειο ή κληρονομιά) θα συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση ηλεκτρονικό μητρώο των εργαζομένων στον κρατικό μηχανισμό.
Στην ουσία θα πρόκειται για κανονικό φακέλωμα με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας αφού σε έκαστο υπάλληλο θα αποδοθεί ένας προσωπικός αριθμός που αργότερα μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρονική ταυτότητα, ο οποίος θα τον ακολουθεί καθ’ όλη τη δημοσιοϋπαλληλική του διαδρομή.

Στο κεντρικό σύστημα που θα εγκατασταθεί σε μια τεράστια έκταση βάσης δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών θα καταχωρούνται επίσης αναλυτικά οι ...

... άδειες οι απουσίες (ακόμη και ολιγόωρες) ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στον εντοπισμό των κοπανατζήδων.

Παράλληλα, εκτός από τη συχνότητα των αναρρωτικών αδειών θα παρακολουθείται ακόμη και η διαχείριση του εξοπλισμού των γραφείων, όπως οι υπέρμετροι λογαριασμοί στα υπηρεσιακά σταθερά τηλέφωνα τους ή τα μηνύματα και οι συνομιλίες που έχουν για μη επαγγελματικούς λόγους μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους.

Πολλά από τα στοιχεία που θα υπάρχουν στο προσωπικό ηλεκτρονικό μητρώο θα αντληθούν από την πρόσφατη απογραφή των υπηρετούντων στα υπουργεία, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους φορείς τους, ενώ σύντομα θ’ ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία και για όσους απασχολούνται στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Πρόκειται στην ουσία για μια πλήρη απόπειρα χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού που χρηματοδοτείται αμέσως ή εμμέσως από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη.

Η κατάρτιση του μητρώου θα συνδυασθεί ευθέως με τις επιδόσεις εκάστου δημοσίου υπαλλήλου.

Σ’ αυτό θα συμπεριληφθούν όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, όπως και οι τυχόν μεταθέσεις, μετατάξεις αποσπάσεις που έχει κάνει κατά καιρούς και φυσικά οι τίτλοι σπουδών και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τη μόρφωση και την επαγγελματική του κατάρτιση.

Ετσι οι οικείες Διευθύνσεις προσωπικού που θα μετεξελιχθούν σε οργανικές μονάδες θα μπορούν να εξάγουν όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητά του.

Κάτι απαραίτητο, πριν προχωρήσει το επόμενο βήμα, που είναι η αξιολόγησή του και η αξιοποίησή του είτε σε ανώτερη θέση απ’ αυτή που κατέχει σήμερα είτε για την πλήρωση κενής θέσης σε άλλο οργανισμό.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του έμψυχου δυναμικού του Δημοσίου θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την στελέχωση των νέων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν εν όψει της αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνδικαλιστές εκφράζουν έντονους φόβους για την παρακολούθηση των στοιχείων του πάγιου εξοπλισμού π.χ. όπως PCS, Notebooks, σταθερά τηλέφωνα κλπ.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ - Α.Τ.