ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥ BLOG ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Η φωτογραφια της ημερας

Εικόνες με ...σημασία!

23.11.09

Διορισμοί στο Δημόσιο: Τι πρέπει να ξέρετε.


Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου συστήματος για προσλήψεις στο Δημόσιο, με το οποίο αλλάζουν οι διαδικασίες και τα κριτήρια διορισμού. Στο προηγούμενο τεύχος οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» παρουσίασαν αναλυτικά ποιες διαδικασίες καταργούνται ή τροποποιούνται, καθώς και όλα τα προσόντα για τα οποία αναμορφώνεται η μοριοδότηση.
Με 10 κωδικοποιημένες ερωτήσεις που αφορούν το νέο καθεστώς, επιχειρούν τώρα να απαντήσουν σε συγκεκριμένες απορίες οι οποίες συχνά διατυπώνονται από υποψηφίους.
Οι εγκρίσεις προσλήψεων δεν θα γίνονται πλέον από την αρμόδια...

τριμελή υπουργική επιτροπή;

Οι εγκρίσεις θα γίνονται πρώτα από τον φορέα ανάλογα με τον ετήσιο προγραμματισμό και θα επικυρώνονται από την αρμόδια υπουργική επιτροπή. Ωστόσο, για να προχωρήσουν θα απαιτείται και το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ, είτε πρόκειται για μόνιμο είτε για εποχικό προσωπικό.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μόνο στο ΑΣΕΠ ή και απευθείας στους φορείς;

Δεν θα αλλάξει κάτι στο υφιστάμενο καθεστώς. Δηλαδή για προκηρύξεις που εκδίδει το ίδιο το ΑΣΕΠ οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε αυτό, ενώ σε περίπτωση που η προκήρυξη διενεργείται από κάποιο φορέα και ελέγχεται από το ΑΣΕΠ οι αιτήσεις θα απευθύνονται απευθείας στον φορέα και στη συνέχεια η ανεξάρτητη Αρχή θα εξετάζει τους πίνακες αποτελεσμάτων με τα προσόντα των υποψηφίων.

Η συνάφεια της προϋπηρεσίας με την ειδικότητα της θέσης παραμένει ή καταργείται;

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί σε συναφή θέση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Εμπειρία σε άλλα καθήκοντα δεν μοριοδοτείται. Η μόνη διαφοροποίηση από το προηγούμενο καθεστώς είναι πως δεν θα ισχύει πλέον η προσαύξηση των μονάδων προϋπηρεσίας αν αυτή είχε αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα, γεγονός που κρίθηκε πως δημιουργεί ανισότητες με υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα.

Θα μπορώ να προσληφθώ και χωρίς να έχω καθόλου προϋπηρεσία;

Με εξαίρεση τις θέσεις όπου θα απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούν σε μία προκήρυξη να υπερβαίνουν το 50% των συνολικών προκηρυσσόμενων θέσεων, μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό και χωρίς καθόλου προϋπηρεσία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός, αλλά απλώς δεν θα πάρετε μονάδες για το κριτήριο αυτό.

Θα είναι προτιμότερο να κάνω ένα μεταπτυχιακό αντί να αποκτήσω στο ίδιο διάστημα προϋπηρεσία;

Με τα νέα δεδομένα, θα δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στους τίτλους σπουδών έναντι της εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό αν κάνετε ένα μεταπτυχιακό διάρκειας ενός έτους θα λάβετε 200 μονάδες, ενώ η αντίστοιχη προϋπηρεσία 12 μηνών θα μοριοδοτείται στο εξής με 60 μονάδες. Οπότε είναι συμφερότερη η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

Η κατάργηση της μοριοδότησης για δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο αφορά και τις μονάδες για τον δεύτερο βασικό τίτλο σπουδών;

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν, η κατάργηση αφορά μόνο τους δεύτερους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν πλέον μόρια. Αντιθέτως, η ύπαρξη και δεύτερου βασικού τίτλου σπουδών, που αναφερόταν ως προσόν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ μόνιμου προσωπικού, θα συνεχίσει να μοριοδοτείται με 150 μονάδες, ενώ και η ύπαρξη διπλώματος ΟΕΕΚ για την κατηγορία ΔΕ θα λαμβάνει και με το νέο σύστημα επίσης 150 μονάδες.

Οι γραπτοί διαγωνισμοί θα καταργηθούν;

Δεν καταργούνται με το νέο καθεστώς οι γραπτοί διαγωνισμοί. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως αυτοί αφορούσαν κυρίως θέσεις Διοικητικού προσωπικού και δεν θα μπορούσαν να διενεργούνται για άλλες μεμονωμένες κατηγορίες καθώς δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός αιτημάτων που να δικαιολογεί το κόστος ενός γραπτού διαγωνισμού. Το τεστ δεξιοτήτων θα είναι υποχρεωτικό για τον διορισμό;

Τυπικά όχι. Ωστόσο δεδομένου πως όλες οι προσλήψεις θα περιέλθουν στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ- δηλαδή και αυτές του μόνιμου προσωπικού των δήμων και νομαρχιώνθεωρείται βέβαιο πως θα προβλέπεται πλέον μεταξύ των κριτηρίων πρόσληψης. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότησή του που αυξάνεται με τις νέες διατάξεις και μπορεί να φτάσει μέχρι τις 400 μονάδες (αν κάποιος έχει αριστεύσει), εκτιμάται πως θα το καταστήσει ένα από τα κυρίαρχα προσόντα. Θα αλλάξει κάτι στη διαδικασία πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου;

Όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας των προκηρύξεων, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, και με τον νέο νόμο θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ τόσο οι προκηρύξεις όσο και τα αποτελέσματα, αλλά θα γίνονται από τους ίδιους τους φορείς. Αλλάζουν όμως τα κριτήρια πρόσληψης, με τη μετατροπή των μορίων που προβλέπονται για εμπειρία και ανεργία (αύξηση και μείωση αντιστοίχως) καθώς και την κατάργηση μοριοδότησης της ηλικίας. Ενίσχυση προβλέπεται και για τις μονάδες των τίτλων σπουδών. Με το νέο καθεστώς δεν θα μπορεί κανένας φορέας να συνάψει σύμβαση έργου;

Μόλις ψηφιστεί ο νόμος, δεν θα επιτρέπεται πλέον η σύναψη συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής υποστήριξης των φορέων. Οι λοιπές συμβάσεις έργου θα συνεχίσουν να γίνονται, αλλά θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση ότι είναι πραγματικές και δεν καλύπτονται μέσω αυτών πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παράλληλα, πλέον θα διενεργούνται με τα κριτήρια του Νόμου Πεπονή για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, δηλαδή κάθε υποψήφιος θα μοριοδοτείται με συγκεκριμένα κριτήρια. Σταδιακά και με καταληκτική προθεσμία τα τέλη του 2010 θα καταργηθούν και οι συμβάσεις έργου σε φορείς που έχουν κενές οργανικές θέσεις. Έως τότε κατ΄ εξαίρεση το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα έγκρισης εφόσον κρίνει πως ο εκάστοτε φορέας πληροί τις προϋποθέσεις.

Το νομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, εκτός από τις αλλαγές τις οποίες περιλαμβάνει, δεν αγγίζει ορισμένα από τα υφιστάμενα προσόντα διορισμού και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μοριοδοτούνται. Έτσι και μετά την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου θα συνεχίσουν να ισχύουν και να λαμβάνονται υπόψη στις προκηρύξεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού. Ειδικότερα, δεν αλλάζουν:

Στο μόνιμο προσωπικό
1. Γνώση ξένων γλωσσών Στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ η γνώση ξένων γλωσσών μοριοδοτείται και συγκεκριμένα για καλή γνώση προβλέπονται 30 μονάδες, για πολύ καλή γνώση 50 μονάδες και για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70 μονάδες, ενώ όταν απαιτείται από προκηρύξεις μέτρια γνώση δίνονται 10 μονάδες. Η βαθμολογία είναι αθροιστική για τη γνώση περισσότερων γλωσσών (για παράδειγμα ένας υποψήφιος με καλή γνώση αγγλικών και με πολύ καλή γνώση γαλλικών παίρνει 30 και 50 μονάδες αντιστοίχως, δηλαδή συνολικά 80 μονάδες).

2. Δεύτερο πτυχίο ή δίπλωμα ΟΕΕΚ Στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ ο δεύτερος βασικός τίτλος σπουδών, εκτός από αυτόν που δηλώνεται για τη συμμετοχή στην προκήρυξη, δίνει επιπλέον 150 μονάδες. Αντιστοίχως, η απόκτηση διπλώματος ΟΕΕΚ ή δεύτερου τίτλου στην κατηγορία ΔΕ προσφέρει 150 μονάδες.

3. Ύπαρξη ανήλικων τέκνων Στην κατηγορία ΥΕ η ύπαρξη ανήλικων τέκνων μοριοδοτείται. Υποψήφιος με ένα ανήλικο τέκνο λαμβάνει 100 μονάδες, με δύο ανήλικα τέκνα 200 μονάδες, ενώ η ύπαρξη κάθε τέκνου από τρία και άνω δίνει 200 μονάδες (δηλαδή υποψήφιος με τέσσερα τέκνα παίρνει 200 μονάδες για τα δύο πρώτα τέκνα και από 200 μονάδες για κάθε ένα από τα άλλα δύο, δηλαδή συνολικά 600 μονάδες).

4. Ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας Εάν κάποιος υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας συγκεντρώνει 300 μονάδες.

5. Ηλικία Οι υποψήφιοι παίρνουν διαφορετικά μόρια ανάλογα με την ηλικία τους και συγκεκριμένα 50 μονάδες εάν είναι έως 24 ετών και 75 μονάδες εάν είναι από 24 έως 30 ετών. Αντιθέτως, δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση για υποψηφίους άνω των 30 ετών.

Στο εποχικό προσωπικό
1. Ύπαρξη ανήλικων τέκνων Σε όλες τις κατηγορίες οι υποψήφιοι λαμβάνουν 30 μονάδες εάν διαθέτουν ένα ανήλικο τέκνο, 60 μονάδες για δύο ανήλικα τέκνα και 110 μονάδες για τρία ανήλικα τέκνα και άνω.

2. Ιδιότητα πολυτέκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει τουλάχιστον τρία τέκνα ή είναι τέκνο οικογένειας με τουλάχιστον τρία παιδιά, οπότε και λαμβάνει 150 μονάδες. Για κάθε παιδί άνω των τριών και ανεξαρτήτως αριθμού δίνονται 50 μονάδες επιπλέον.

Στον αστερισμό υπολογισμού των μορίων που μπορούν να συγκεντρώσουν βρίσκονται οι υποψήφιοι, μετά την ανακοίνωση του νέου νομοσχεδίου για διορισμό σε δημόσιες υπηρεσίες και τις αλλαγές τις οποίες επιφέρει.

Οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» παρουσιάζουν τα διάφορα σενάρια για το top της μοριοδότησης που θα προβλέπεται βάσει των νέων ρυθμίσεων, σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος υποψήφιος διαθέτει τα ανώτατα δυνατά μόρια ανά κριτήριο πρόσληψης (π.χ. ανώτατο βαθμό πτυχίου, ανώτατο χρόνο εμπειρίας ή ανεργίας κ.ά.).

Εξαίρεση αποτελούν το κριτήριο γνώσης ξένων γλωσσών για τις κατηγορίες ΠΕ- ΤΕ- ΔΕ, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων στην κατηγορία ΥΕ για μόνιμο προσωπικό και o αριθμός τέκνων για πολύτεκνους ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας στις προσλήψεις με συμβάσεις, για τα οποία ο υπολογισμός γίνεται με τον μικρότερο αριθμό μονάδων που μπορεί να δοθεί σε υποψηφίους, καθώς στα συγκεκριμένα κριτήρια δεν υπάρχει «οροφή» στις μονάδες.
ΤΑ ΝΕΑ